Menu
· Aktualności
· Członkowie
· Historia
· Przemienniki
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· DYPLOM 20LAT
· DYPLOM 25 LAT
· DYPLOM LESZNOSponsorzy

Propagacja

DYPLOM 25 lat SP3ZIR

ZGLOSZENIA do dyplomu "25 lat klubu SP3ZIR"
1.DL3AWB - Jens
2.YO3BR - Edy
3.S51AP - Ivan
4.SQ2AHKL - Tadeusz
5.SP7ITS - Wiesław
6.SQ7EWZ - Mariusz
7.SP3MEO - Roman
8.SP2REC - Tomasz
9.SQ5KWD - Grzegorz
10.SP7ZK - Zbigniew
11.SP3FTA - Zdzisław
12.Kościański Klub SP3KYY
13.SQ9QH - Wojtek
14.SP9-28038 - Bogdan
15.SP3AOS - Jan
16.SQ3ODX - Stanisław
17.SP1BER - Bolesław
18.SQ8NMA - Andrzej
19.SP8KKA - Dembiński Klub Krótkofalowców
20.SQ3LVC - Piotr
Regulamin dyplomu "25 lat klubu SP3ZIR"1. Wydawcą dyplomu jest Leszczyński Klub Krótkofalarski SP3ZIR „KWARC” działający na terenie miasta Leszno i okolicznych powiatów.

2. Celem wydania dyplomu jest upamiętnienie 25 lat działalności na falach eteru Klubu Krótkofalarskiego SP3ZIR „KWARC”.

3. Akcja dyplomowa prowadzona będzie w okresie od dnia 01.06.2016 do dnia 31.12.2016.

4. Dyplom zdobywać mogą nadawcy oraz nasłuchowcy z kraju i zagranicy.

5. W celu uzyskania dyplomu należy w okresie trwania akcji dyplomowej zebrać minimum 25 pkt. zaliczając łączność/nasłuch na dowolnym paśmie i dowolnej emisji. Łączności nożna powtórzyć na innym paśmie i emisji według poniższego klucza:

- Obowiązkowa łączność/nasłuch ze stacją okolicznościową HF25ZIR – 10pkt.

- łączność/nasłuch z członkiem klubu - 5 pkt.


Stacje członków i sympatyków klubu:, SP3HSZ, SP3MEP, SQ3CUB, SQ3KCE, SQ3KCH, SQ3NMT, SQ3OOG, SQ3OOM, SQ3REF, SQ3RPG, SP6VWY, SP6XRH, SQ3MKH, SP3SPK, SP3MIL, SQ3OZ, SQ3SWC.

6. Koszt dyplomu 10 zł w formie papierowej, tytule prosimy podać znak wywoławczy dyplom w formie elektronicznej jest bezpłatny.

7. Dla osoby która przeprowadzi największą liczbę łączności punktowanych ( członkowie klubu) przewidziany jest dodatkowy upominek niespodzianka.

8. Zgłoszenia do dyplomu w postaci wykazu przeprowadzonych łączności oraz danymi (znak, imię) adresem zwrotnym, (adresem poczty elektronicznej )należy przesłać do dnia 31-01-2017 na adres:

zgłoszenia elektroniczne: sq3oom@wp.pl


zgłoszenia listowne :Award Manager
Paweł Zieliński
ul. Jasna 7
64-000 KOSCIAN
przelew za dyplom tradycyjny papierowy- 10 zł na konto 24 1020 4160 0000 2902 0170 1416
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszej zabawie.

Zarząd klubu SP3ZIR "K W A R C"

Terms of the diploma "25 years of the club SP3ZIR"1. The publisher of the award is Leszno Amateur Radio Club SP3ZIR " KWARC " operating in the city of Leszno and the surrounding counties.

2. The purpose of issuing the diploma is to commemorate 25 years on the airwaves of Amateur Radio Club SP3ZIR " KWARC ".

3. The diploma action will be carried out in the period from 01.06.2016 until 31.12.2016.

4. The diploma can be gained by senders and short wave listeners from the country and abroad.

5. In order to obtain the diploma, during the duration of the action, you must have obtained a minimum of 25 points. classifying QSO/HRD on any band and any emissions. Communications can be repeated on another band and emissions according to the following key:

- Compulsory QSO/HRD with a special event station HF25ZIR - 10 points.

- QSO/HRD with a member of the club - 5 points.


Members stations and supporters of the club : SP3HSZ, SP3MEP, SQ3CUB, SQ3KCE, SQ3KCH, SQ3NMT, SQ3OOG, SQ3OOM, SQ3REF, SQ3RPG, SP6VWY, SP6XRH, SQ3MKH, SP3SPK SP3MIL SQ3OZ SQ3SWC.

6. The cost of the diploma is 10 PLN, please give the title of the call sign, a diploma sent by e-mail is free.

7. For the person who will carry out the largest number of scored QSOs (club members) an additional gift is provided.

8. Applications for the diploma, as a list of held communications and data (character, name), return address (e-mail address) should be sent by 31-01-2017 at the following address:

By e-mail: sq3oom@wp.pl


Application via letters: Award Manager
Paweł Zieliński
ul. Jasna 7
64-000 KOŚCIAN
transfer for a traditional diploma 10 PLN on the following account 24 1020 4160 0000 2902 0170 1416
We invite you to participate in our game.

The Board of the Club SP3ZIR " K W A R C "

PrzyjacieleGości Online : 1